มาทดสอบบุคลิกภาพกัน ผมจัดอยู่ใน INFJ แล้วคุณล่ะ?

มาทดสอบบุคลิกภาพกัน ผมจัดอยู่ใน INFJ แล้วคุณล่ะ?

หลังจากที่ผมได้ใช้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ จากที่ฝึกมาแแบบงู ๆ ปลา ๆ ไปทำแบบทดสอบบุคลิกภาพจากเว็บไซต์ 16personalities.com ผลที่ได้ออกมาก็คือ ผมจัดอยู่ในกลุ่ม INFJ ซึ่งอยู่ทางฝั่ง INTROVERT หรือที่แปลออกมาจากกูเกิลตรงตัวเลยก็คือ...