หลังจากที่ผมได้ใช้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ จากที่ฝึกมาแแบบงู ๆ ปลา ๆ ไปทำแบบทดสอบบุคลิกภาพจากเว็บไซต์ 16personalities.com ผลที่ได้ออกมาก็คือ ผมจัดอยู่ในกลุ่ม INFJ ซึ่งอยู่ทางฝั่ง INTROVERT หรือที่แปลออกมาจากกูเกิลตรงตัวเลยก็คือ “คนเก็บตัว” อธิบายอีกนิดก็จะได้เป็น คนโลกส่วนตัวสูง แต่หากมองลงไปให้ลึกกว่านี้ก็จะพบความหมายที่มากกว่าการเก็บตัว หรือโลกส่วนตัวสูงแล้ว คือกลุ่มคนที่ต้องการฟื้นฟูพลังด้วยการอยู่ลำพังปราศจากผู้คน หรือสภาพแวดล้อมที่จอแจ หลังจากนั้นก็สามารถกลับไปเข้าสังคมได้ปกติเหมือนเดิม

ตัวอย่างง่าย ๆ กลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่ม Introvert จะเหี่ยวเฉาเมื่ออยู่ในกลุ่มคนมากหน้าหลายตา มักจะไม่ค่อยออกไปสังสรรค์ข้างนอกอะไรบ่อยนัก นอกจากเก็บตัวอยู่ห้องทำกิจกรรมของตัวเองเท่านั้น ตรงข้ามกับกลุ่มคนแบบ Extrovert ที่ต้องการพลังจากการเข้าสังคม หากอยู่คนเดียวก็อาจจะรู้สึกหมดพลังได้เช่นกัน

แต่รายละเอียดของ Introvert มันมีมากกว่าคำว่าการเก็บตัว การอยู่คนเดียว หลายคนมักจะมองคนกลุ่มนี้ไม่ค่อยจะสนใจสังคมรอบข้างเท่าไร หรือมักจัดประเภทไปเป็นพวกอินดี้ ประเภทเบื่อโลก “ใครจะทำอะไรก็ทำฉันไปแคร์” คงไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นแบบนั้น เพราะแต่ละแขนงของ Introvert ก็ยังมีแยกย่อยออกไปหลากหลายลักษณะนิสัย

ตามหลักตัวชี้วัดของไมเออร์ส-บริกส์ หรือ MBTI ตัวอย่างที่ผมนำมาเฉพาะทางฝั่งของกลุ่ม Introvert เท่านั้น ก็จะมี ISTJ, ISFJ, INFJ, INTJ, ISTP, ISFP, INFP และ INTP

ISTJ = Introversion + Sensing + Thinking + Judging

ISFJ = Introversion + Sensing + Feeling + Judging

INFJ = Introversion + Intuition + Feeling + Judging

INTJ = Introversion + Intuition + Thinking + Judging

ISTP = Introversion + Sensing + Thinking + Perceiving

ISFP = Introversion + Sensing + Feeling + Perceiving

INFP = Introversion + Intuition + Feeling + Perceiving

INTP = Introversion + Intuition + Thinking + Perceiving

ซึ่งในจำนวนที่ว่ามานี้ ส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่ค่อนข้างเงียบขรึม ไม่ค่อยเข้าสังคม เข้าถึงยาก มองภายนอกมักจะมองไม่ออกว่าอารมณ์ไหนกันแน่ แต่ไม่ได้หมายรวมว่าทั้งหมดจะต่อต้านสังคมอย่างสิ้นเชิง เพียงแค่ต้องการเวลาอยู่คนเดียวเพื่อฟื้นฟูพลังกลับคืนมา เพราะบางกลุ่มค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟ หรืออ่อนไหวง่ายซะด้วยซ้ำ