PUBG MOBILE เกมมือถือน่าเล่น

ผมเคยลองเล่น PUBG บนคอมพิวเตอร์ แล้วไม่ค่อยเก่งเท่าไร ยิงใครไม่เคยได้เลย แต่พอได้ลองเล่น PUBG Mobile เท่านั้นทุกอย่างดูง่ายมาก ถึงแม้ว่าการควบคุมจะยากในช่วงเริ่มต้นก็ตาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *